Trafik Sigortası


Kaza sonucunda diğer araç veya üçüncü şahıslara verebileceğiniz zararları teminat altına almaktadır.

 

Sigorta Kapsamı
Motorlu Araç İşletenler

Sigortacı, poliçede tanımlanan motorlu aracın işletilmesi sırasında, bir kimsenin ölümüne veya yaralanmasına veya bir şeyin zarara uğramasına sebebiyet vermiş olmasından dolayı, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’na göre işletene düşen hukuki sorumluluğu, zorunlu sigorta limitlerine kadar temin eder.

Araca bağlı olarak çekilmekte olan römork veya yarı römorkların (hafif römorklar dahil) veya çekilen bir aracın sebebiyet vereceği zararlar, çekicinin sigortası kapsamındadır.

Meydana gelen bir kazada zararın önlenmesi veya azaltılması amacıyla, sigorta ettirenin yapacağı makûl ve zorunlu masraflar sigortacı tarafından karşılanır.

Motorlu Araçlarla İlgili Mesleki Faaliyette Bulunanlar

Motorlu Araçlarla ilgili mesleki faaliyetlerde bulunan teşebbüsler; gözetim, onarım, bakım, alım-satım, araçta değişiklik yapılması veya benzeri bir amaçla kendilerine bırakılan araçların sebep olacağı zararlardan dolayı aracın asıl işleteni gibi sorumludurlar.

Bu sigorta, yukarıda belirtilen alanlarda faaliyet gösteren meslek sahipleri tarafından yaptırılması zorunlu olup, kendilerine bırakılan motorlu araçların işletilmesinden dolayı sebep olacakları zararları teminat altına almaktadır.