Konut Sigortası


Geniş Kapsamlı Ev Sigortası
Karşılaşılabilecek riskleri tek bir poliçe ile kapsayan, büyük avantajlara sahip Geniş Kapsamlı Ev Sigortası ile teminat altına alabileceğiniz riskler şunlardır:

Kapkaç ve gasp
Sigortalı ve birlikte yaşadığı aile bireylerinin, sigortalı konut dışında kapkaç ve benzeri gasp olayları sonucunda, yanlarında bulunan kişisel eşyalarının çalınması ve zarara uğraması ve tedavi teminatı..

Ferdi kaza
Poliçede belirtilen limitler dahilinde, aile bireylerinin uğradıkları bir kaza sonucu ölmeleri, kalıcı sakatlıkları sonucu doğabilecek maddi ve manevi zararlar, tedavi giderleri.

Misafir teminatı
Sigortalı konutta bulunan misafirlere ait eşyaların, belirli limitler dahilinde teminat altına alınması.Kiracılar için dekorasyon teminatıTeminat kapsamındaki bir hasar nedeniyle kiracının yaptığı dekorasyon masraflarının, isteğer bağlı olarak güvence altına alınması.

Makine kırılması
Sigortalı konut dahilinde bulunan kat kaloriferi veya binanın ortak kullanım alanlarında bulunan asansör,jeneratör, kazan dairesi ekipmanları,havuz makine ekipmanları tesisatlarının deneme devresi sona erdikten sonra ve işler durumda iken veya bulunduğu bölüm içinde temizleme ,bakım,onarım,revizyon veya yer değiştirme sırasında veya dururken, önceden bilinmeyen ve ani olarak ortaya çıkan olaylar sonucundaki zarar ve hasarların teminat altına alınması.

Elektronik cihaz
Televizyon, müzik seti(taşınabilirler hariç) , desktop bilgisayar ve monitörü(taşınabilirler hariç) , ev sinema sistemi, uydu alıcı cihazı , buzdolabı , derin dondurucu , çamaşır makinesi, bulaşık makinesi , çamaşır kurutma makinesi , fırın , klimaların işler durumdayken veya riziko adresi içinde temizleme,bakım onarım,değişiklik yapma ve yer değiştirmesırasında veya dururken önceden bilinmeyen ani olarak ortaya çıkan maddi ziyan ve hasarların teminat altına alınması

Yeni değer güvencesi
Poliçedeki sigorta bedellerinin yeni satın alma değeri üzerinden olması şartıyla, ev ve içindeki eşyalara ait herhangi bir risk gerçekleştiğinde, riskin gerçekleştiği günkü yeni değer üzerinden sigortalıya ödeme yapılır.

Enflasyon güvencesi
Sigorta bedeli TUİK tüketici fiyatları artış oranında korunmaktadır.

Yangın
Evde ya da komşunun evinde çıkabilecek bir yangının yayılması sonucunda alevlerin, duman ve isin binaya ya da ev eşyalarına verebileceği zarar.

Yıldırım
Yangın çıksın ya da çıkmasın,yıldırım düşmesi sonucunda oluşabilecek hasarlar.İnfilakDoğalgaz, tüpgaz, havagazı ve kalorifer kazanı tesisatının infilakı sonucu oluşabilecek hasarlar.

Dahili su
Su tesisatının patlaması, sular kesildiğinde sigortalının ya da komşularının musluklarını açık bırakması sonucu doğabilecek hasarlar.Sel ya da su baskınıSel ya da su baskınında evin uğrayabileceği zararlar.

Fırtına
Fırtına ya da fırtına sırasında rüzgarın sürüklediği veya attığı cisimlerin çarpması sonucu oluşabilecek hasarlar.

Dolu
Dolu yağışı sebebiyle sigortalı şeylerde doğrudan meydana gelecek hasarlar.Grev, lokavt, terörGrev, lokavt, halk hareketleri, terörist eylemler ve kötü niyetli hareketler sonucunda ve bu hareketleri önlemek amacıyla yetkililerce yapılan müdahaleler nedeniyle evde meydana gelebilecek hasarlar

Deprem
Deprem nedeniyle evde meydana gelebilecek her türlü hasar.

Yer kayması
Yer kayması ve toprak çökmesi nedeniyle evde meydana gelebilecek her türlü hasar.

Araç çarpması
Her türlü kara, hava ve deniz aracının eve çarpması halinde meydana gelebilecek hasarlar.

Duman
Isıtma ve pişirme cihazlarının arızasından kaynaklanan dumanın, sigortalı değere doğrudan verebileceği zararlar.

Kar ağırlığı
çatıda biriken kar ağırlığı nedeniyle oluşabilecek zararlar.

Cam kırılması
Evde bulunan kapı ve pencere camlarının kırılması sonucu meydana gelebilecek hasarlar.

Enkaz kaldırma
Poliçe kapsamındaki teminatlardan doğabilecek hasarların oluşturduğu enkazın (limitler dahilinde) kaldırılması masrafları.

Komşulara karşı sorumluluk
Yangın, dahili su ve duman hasarları nedeniyle komşulara karşı sorumluluk.

3. Şahıslara karşı sorumluluk
Sigortalının, konutta 3. Şahıslara verebileceği maddi ve bedeni zararlardan doğan hukuki sorumlulukları.

Mal sahibine karşı sorumluluk
Bina sigortalıya ait değilse, o evde kiracı olarak bulunuluyorsa, yangın, dahili su, duman, grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri, kötü niyetli hareketler ve terör hasarlarının gerçekleşmesi sonucunda mal sahibine karşı sorumluluk.

Hırsızlık
Hırsızlık sonucu çalınan eşyalar (poliçedeki limitler doğrultusunda değerli mücevherat, antika, elektronik ve optik eşyalar, kürkler, halılar, tablolar) ve hırsızın eve girereken verebileceği zararlar. Ev eşyası arasında bulunan sanat eserleri, kolay taşınabilen antika eşya, kıymetli madenlerden mamul eşya, ziynet eşyası, kürk, elektronik ve optik cihazlar, antika ve kıymetli halıların toplam değeri, toplam eşya sigorta bedelinin %30’u ile sınırlıdır.

Kira kaybı
Yangın hasarı nedeniyle, oturulan evin kullanılamayacak duruma gelmesi halinde, sigortalı kiracı ise ve kira bedelini peşin ödemiş ise, işlememiş sürenin kira karşılığı; sigortalı mal sahibi ise, evin boş kalması sonucunda alınamayan kira gelirinden doğabilecek kayıplar.

Geçici ikametgah
Sigortalı konutta meydana gelen hasar sonucunda binanın oturulamaz hale gelmesi nedeniyle, sigortalının geçici nitalikteki bir konut için, 7 gün ve üzerindeki tamir ve yeniden inşa masrafları. (Doğal afetlerde geçerli değildir.)

Kasa
Evdeki kasanın içinde bulunan ve poliçede belirtilen kıymetli eşyalara, limitler dahilinde yangın, hırsızlık ya da hırsızlığa teşebbüs sırasında verilebilecek zararlar teminata dahil olup, kasa dışında bulunan kıymetli eşyalara da Değerli Eşya Teminatının %10’u kadar güvence verilmiştir

Elektrik hasarlarına bağlı gıda bozulması
Elektrik hasarları kapsamına giren herhangi bir olay neticesinde konutta bulunan buzdolabı ve /veya derin dondurucıların hasarlanarak çalışmaması sebebiyle buzdolabı ve/veya derin dondurucuların içerisindeki gıda maddelerinin bozulması

İzolasyon yetersizliği klozu
İzolasyon yetersizliği ve/veyakaybı nedeniyle yağmur ve kar sularının binanın dış cephe , terasından veya pencere veya kapı pervazlarından ( açıklıklarından) sızması ve / veya girmesi nedeniyle meydana gelen zararlar ile tedrici nemlenme ile ısı farkı nedeniyle oluşan terlem,küflenme ve benzer nedenden kaynaklanan hasarlar

Eşyaların konut dışında zarar görmesi
Konuttaki eşyaların,bakım,onarım,kuru temizleme,vestiyer vb,sebeblerle konut dışında bulunmaları esnasında,poliçede belirtilen risklerde birinin gerçekleşmesi nedeniyle oluşan hasarlar

Geniş kapsamlı ev yardım
Dünyanın önde gelen asistans şirketi olan Mapfre Asistencia Türkiye Temsilcisi Tur Assist aracılığıyla sunulan ev yardım paketi sayesinde tek bir telefon (0216 444 28 00) tesisatçı, elektrikçi, camcı, çilingir hizmeti temin edilir.Hasarsızlık indirimleriHasarsız geçen yıllarda prim ödemelerinizde cazip indirim oranları sağlanır.

Ek Teminatlar
Poliçe ile verilen teminatlar dışında, aşağıda yazılı olan riziko / zarar veya kıymetler, sigortacının söz konusu teminatları verip vermeme hakkı saklı kalmak kaydıyla, vermeyi kabul etmesi halinde ilave prim ödemek şartıyla ek sözleşme ile teminat kapsamına dahil edilebilir.Poliçede eşya teminatı alınması halinde ekli teminatlar dahil edilir.

Hırsızlık
Kapkaç
Geçici İkametgah Masrafları
Elektronik Hasarları Kazaen Kırılma
Misafirlere Ait Eşyalar
Ferdi Kaza
3. Şahıs Mali Sorumluluk
Komşuluk Mali Sorumluluk
Kiracı Mali Sorumluluk
Malikin Kiracıya Karşı Sorumluluğu